Poďakovanie mestu SVÄTÝ JUR

V mene DHZ-Svätý Jur srdečne ďakujeme zriaďovateľovi mestu SVÄTÝ JUR, za zakúpenie zámočníckeho náradia potrebného pre zlepšenie našich služieb občanom v krízových situáciach.