DHZo Svätý Jur

História dobrovoľných hasičov vo Svätom Jure siaha približne do roku 1921. Názov hasičského zboru sa menil v priebehu času, podľa vtedajšej legislatívy platnej na území Slovenska. Dobrovoľní hasiči vo Svätom Jure prestali svoju činnosť približne pred 25 rokmi. V roku 2015 sa mesto Svätý Jur rozhodlo zbor dobrovoľných hasičov obnoviť a podľa aktuálnej legislatívy založilo zbor ako Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) – Dobrovoľný hasičsky zbor (DHZ) Svätý Jur.