DHZ Svätý Jur

Prosíme Vás o podporu nášho občianského združenia prostredníctvom poukázania 2% dani z príjmu za rok 2023. V prehlásení o poukazaní dane, prosím uveďte ako príjimateľa Dobrovoľný hasičský zbor
Svätý Jur, 90021 Svätý Jur, ICO 001774740307, IBAN SK2809000000005109324343.